Piotr Pluta

« wróć

Jestem specjalistą chirurgii onkologicznej i ogólnej. Od 2017 roku pracuję w I Oddziale Chirurgii Onkologicznej w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii (WWCOiT) im. M. Kopernika w Łodzi, pełniąc funkcję koordynatora Breast Cancer Unit (BCU) – jednostki specjalizującej się w leczeniu chorych na raka piersi.Od 2002 do 2016 roku pracowałem w II Oddziale Chirurgii Onkologicznej Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi – Klinice Chirurgii Onkologicznej UM w Łodzi. W Katedrze Onkologii od 2009 do 2016 roku pełniłem funkcję adiunkta dydaktycznego.W 2001 roku ukończyłem Akademię Medyczną w Łodzi. Pracę doktorską dotyczącą biopsji węzła chłonnego wartowniczego w raku piersi obroniłem w 2005 roku. Jestem autorem i współautorem ponad 40 prac naukowych dotyczących różnych aspektów leczenia chorych na nowotwory, jak i  biologii nowotworów. Jest również współautorem rozdziałów w podręcznikach z zakresu chirurgii onkologicznej.Uczestniczyłem w licznych  kursach i stażach z zakresu chirurgii onkologicznej, rekonstrukcyjnej i mikrochirurgii w Polsce i zagranicą, m.in. w Europejskim Centrum Onkologii w Mediolanie,  w Bad Saarow i Griefswaldzie w Niemczech, a także w Timisoarze i Paryżu.Doświadczenie w zakresie badań nad biologią nowotworów piersi nabywałem w Zakładzie Hematologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w Instytucie Patologii Uniwersytetu w Heidelbergu. Efektem mojej pracy jest cykl publikacji dotyczący roli białek szlaku apoptozy w raku piersi. W 2014 roku założyłem Fundację Pełną Piersią na Rzecz Rozwoju Rekonstrukcji Piersi, mającą propagować ideę, że rak piersi nie musi wiązać się z utratą kobiecości. Jestem pomysłodawcą i współorganizatorem Dnia Informacji o Rekonstrukcjach Piersi w Polsce, w ramach międzynarodowej akcji Breast Reconstruction Awareness Day – BRA Day. Jestem członkiem zarządu łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (PTChO), Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO) i Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP). Posiadam duże doświadczenie w leczeniu chorych na raka piersi. Wykonuję zabiegi oszczędzające pierś (kwadrantektomie), mastektomie (całkowite usunięcie piersi) oraz zabiegi rekonstrukcji piersi.   Przeprowadzam rekonstrukcje piersi zarówno natychmiastowe, w których pierś odbudowywana jest w czasie tego samego zabiegu co usunięcie piersi, jak i zabieg odroczone, po zakończeniu leczenia onkologicznego.

 

Wykonuję zabiegi pomniejszania piersi w przeroście piersi, także u mężczyzn (ginekomastia). U chorych po rekonstrukcji piersi wykonują zabiegi symetryzacji– operacje zdrowej piersi, celem uzyskania zbliżonego kształtu obu piersi. W przypadku konieczności korekty efektu kosmetycznego po zabiegach w obrębie piersi wykonuję lipofilling – przeszczep tkanki tłuszczowej w miejsce ubytków i blizn.

 

Specjalizuję się również w chirurgicznym leczeniu chorych na nowotwory skóry, w tym w przypadkach lokalizacji zmian na skórze twarzy (czoło, powieki, policzki, nos).

 

Wykonuję dermatoskopię zmian barwnikowych, pozwalającą na wczesne wykrycie czerniaka skóry i selekcję zmian dysplastycznych

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest "DERMOKLINIKA-CENTRUM MEDYCZNE" SPÓŁKA CYWILNA M.KIERSTAN, J.NARBUTT, A.LESIAK z siedzibą w Łodzi, przy Aleji T. Kościuszki 93, 90-436, e-mail: kontakt@dermoklinika.pl, nr tel. 42 230 96 57. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Zapisz się do naszego newslettera

Dane kontaktowe

Łódź, ul. Kościuszki 93
kom.: 692 065 698
tel.: 42 230 96 57
kontakt@dermoklinika.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 09.00-20.00

 

Obsługujemy płatności kartą