Realizacja polityki RODO
Zadzwoń  42 230 96 57   lub  Zarezerwuj online

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych, każdy Pacjent DERMOKLINIKI informowany jest pisemnie o sposobach przetwarzania jego danych. W szczególności uzyskuje informacje o tym: kto jest administratorem jego danych, celach przetwarzania danych, rodzaju danych jakie podlegają przetwarzaniu, prawach związanych z przetwarzaniem danych, a także możliwości wniesienia ewentualnej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Informacja zawiera także dane kontaktowe do osoby nadzorującej przetwarzanie danych osobowych w Dermoklinika- Centrum Medyczne s.c – Inspektora Ochrony Danych Osobowych do którego można zwracać się we wszelkich kwestiach dotyczących RODO.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZYWANIEM ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH – RODO.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dermoklinika-Centrum Medyczne s.c. M. Kierstan, J. Narbutt, A. Lesiak, z siedzibą w Łodzi: al. Tadeusza Kościuszki 93,

90-436 Łódź, NIP 7252029515, REGON 100926214.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez DERMOKLINIKA – Centrum Medyczne. Ich brak może skutkować niemożliwością świadczenia usługi.

 

 

ZAKRES DANYCH KTÓRE BĘDĄ PRZETWARZANE

a\ danie kontaktowe, takie jak: imię (imiona), nazwisko, PESEL – w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia, adres korespondencyjny, adres mailowy, numer telefonu. W przypadku kiedy Pacjentem jest osoba małoletnia, ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody, nazwisko i imię (imiona) oraz adres przedstawiciela ustawowego;

b\ dane wrażliwe przez które rozumie się dokumentację medyczną - zapis informacji zebranych w ramach konsultacji i zabiegów lub/i wizyt prowadzonych w ramach badań klinicznych;

c\ pozostałe informacje, które udostępni nam Pani/Pan w ramach korzystania z usług Dermoklinika-Centrum Medyczne.

 

WYKORZYSTANIE I PRZETWARZANIE DANYCH

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celach związanych ze świadczeniem przez Dermoklinika-Centrum Medyczne usług oraz obsługą związaną ze świadczeniem usług, a także w celu spersonalizowania usług oparciu o otrzymane od Pani/Pana informacje zwrotne;
 • w celu ułatwienia kontaktu – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących produktów i usług (oferty handlowe, promocje, akcje specjalne i nabory do bezpłatnych programów leczenia) za pomocą środków komunikacji elektronicznej – newslettera lub/i informacji SMS. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres świadczenia usługi newslettera (do czasu rezygnacji z subskrypcji) lub wniesienia sprzeciwu TAK NIE
 • Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz DERMOKLINIKA – Centrum Medyczne związane z prowadzoną działalnością, takim jak dostawcy systemów i usług IT (rejestracja wizyt online, wewnętrzny system obsługi pacjenta, system obsługujący newsletter).

Niezależnie od rodzaju podmiotu współpracującego podjęliśmy niezbędne kroki w celu ochrony Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

CZAS PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH 

Będziemy przechowywali i przetwarzali Pani/ Pana dane przez do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu co do dalszego ich przechowywania i przetwarzania, za wyjątkiem danych wrażliwych (zawartych w dokumentacji lekarskiej – karcie choroby) do przechowywania których jesteśmy zobligowani zgodnie z obowiązującymi przepisami i w okresie który jest poprzez te przepisy regulowany.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA ZWIĄZANE Z DANYMI

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • uzyskiwania informacji na temat posiadanych przez nas Pani/ Pana danych;
 • żądania uaktualnienia, skorygowania wszelkich nieaktualnych lub sprostowania nieprawidłowych danych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie, co nie wpływa na zgodność z fprawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych prosimy o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną;
 • zażądania usunięcia danych. Dla celów dowodowych prosimy o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną;
 • zażądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych;
 • modyfikacji preferencji dotyczących kontaktu;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Ponadto informujemy, że DERMOKLINIKA wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się osobiście w siedzibie kliniki lub poprzez e-mail iodo@dermoklinika.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Potrzebujesz więcej informacji?

"Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych (imię, adres email) przez Sprzedawcę (tutaj należy podać imię i nazwisko / nazwę oraz adres Sprzedawcy) w celu marketingowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych na zasadach zawartych w polityce prywatności sklepu internetowego. Dane osobowe w sklepie internetowym przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z polityką przed wyrażeniem zgody."

Zapisz się do naszego newslettera

Dane kontaktowe

Łódź, ul. Kościuszki 93
kom.: 692 065 698
tel.: 42 230 96 57
kontakt@dermoklinika.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 09.00-20.00

 

Obsługujemy płatności kartą