FORUM URTICARIA - BERLIN 2016

« wróć

2016-12-05

 

Międzynarodowi eksperci, specjaliści w dziedzinie pokrzywki, wśród nich naukowcy i lekarze z ponad 50 krajów z całego świata, spotkali się w dniach 29-30 listopada w Berlinie, na 5. FORUM URTICARIA 2016. W  gronie uczestników znalazły się m.in. przedstawicielki zespołu lekarskiego DERMOKLINIKI: Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt oraz Dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak.

Wydarzenie jest przeglądem aktualnego stanu wiedzy na temat pokrzywki, stanowi platformę wymiany doświadczeń lekarzy dermatologów zebranych z praktyki klinicznej oraz tych zajmujących się pracą naukową nad zagadnieniem. FORUM URTICARIA towarzyszą sesje, wykłady, warsztaty naukowe i panele dyskusyjne.

 

W dniu 1 grudnia międzynarodowe gremium eksperckie, podczas wielogodzinnej dyskusji w głosowaniu jawnym ustaliło nowe wytyczne leczenia pokrzywki, które będą obowiązywały od przyszłego roku w całej Europie.

 

Od lewej: Dr hab. n. med. Zenon Brzoza, Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt, Dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak, prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz

 

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest "DERMOKLINIKA-CENTRUM MEDYCZNE" SPÓŁKA CYWILNA M.KIERSTAN, J.NARBUTT, A.LESIAK z siedzibą w Łodzi, przy Aleji T. Kościuszki 93, 90-436, e-mail: kontakt@dermoklinika.pl, nr tel. 42 230 96 57. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Zapisz się do naszego newslettera

Dane kontaktowe

Łódź, ul. Kościuszki 93
kom.: 692 065 698
tel.: 42 230 96 57
kontakt@dermoklinika.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 09.00-20.00

 

Obsługujemy płatności kartą