Innowacje w leczeniu łuszczycy – ocena dostępności w Polsce

« wróć

2016-12-20

 

Innowacje w leczeniu łuszczycy – ocena dostępności w Polsce” – to tytuł seminarium poświęconego nowoczesnym terapiom w leczeniu łuszczycy, jakie odbywało się w Warszawie. Wydarzenie zorganizowane przez fundację Watch Health Care poświęcono m.in.: zagadnieniom dotyczącym realizacji w Polsce nowych programów leczenia łuszczycy, przede wszystkim kwestiom ich dostępności dla pacjentów. Wskazywano też bariery w dostępie do nowoczesnych terapii z jakimi najczęściej spotykają się osoby cierpiące na tę chorobę.

 

Do dyskusji zaproszono ekspertów w dziedzinie dermatologii, swoje wykłady wygłosili m.in.: prof. Joanna Narbutt prof. Jacek Szepietowski, prof. Witold Owczarek. Organizacje skupiające osoby chore na łuszczycę reprezentowała Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę Dagmara Samselska, w dyskusji wzięli też udział przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Prof. Joanna Narbutt wygłosiła wykład pt. „Jak rozmawiać z pacjentem chorym na łuszczycę, żeby chciał się leczyć?”, w swojej wypowiedzi podkreślała, że pomimo dostępu do nowoczesnych leków, brakuje pacjentów do udziału w programie lekowym. Zgodnie z obliczeniami populacja osób chorych na ciężką postać łuszczycy może wynosić około 1500, tymczasem w programie lekowym bierze udział niespełna połowa z nich. Przyczyn niskiej frekwencji eksperci szukają w braku edukacji pacjentów na temat możliwości terapeutycznych oraz słabej koordynacji leczenia w systemie.

 

Łuszczyca jest na drugim miejscu wśród chorób dermatologicznych, wywołujących największą absencję chorobową. Szacuje się, że około 800 tysięcy pacjentów w Polsce cierpi na łuszczycę. Jest to choroba skóry, jednak upośledzenie jakości życia odbywa się we wszystkich płaszczyznach: psychicznej, emocjonalnej, funkcjonalnej. Ponieważ u pacjenta chorego na łuszczycę rozwija się schorzenie widoczne dla otoczenia, ponad 70% chorych jest stygmatyzowanych, co znacznie utrudnia im funkcjonowanie na co dzień. Pacjenci chorzy na łuszczycę narażeni są na duży stres, co znacząco pogarsza jakość ich życia.

 

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest "DERMOKLINIKA-CENTRUM MEDYCZNE" SPÓŁKA CYWILNA M.KIERSTAN, J.NARBUTT, A.LESIAK z siedzibą w Łodzi, przy Aleji T. Kościuszki 93, 90-436, e-mail: kontakt@dermoklinika.pl, nr tel. 42 230 96 57. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Zapisz się do naszego newslettera

Dane kontaktowe

Łódź, ul. Kościuszki 93
kom.: 692 065 698
tel.: 42 230 96 57
kontakt@dermoklinika.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 09.00-20.00

 

Obsługujemy płatności kartą