Szkoła Mistrzów Dermatologii

« wróć

2017-03-29

 

24-25 marca 2017 roku w Pabianicach pod Łodzią odbywała się Szkoła Mistrzów Dermatologii. Przedsięwzięcie dedykowane   najzdolniejszym adeptom polskiej dermatologii ma służyć pogłębieniu wiedzy z zakresu dermatologii i wenerologii młodych lekarzy, a także pozwalać im nabywać umiejętności niezbędne w kształtowaniu przyszłej kariery zawodowej. 

Pragniemy, aby komitet naukowy „Szkoły Mistrzów Dermatologii” złożony był z wybitnych specjalistów w dziedzinie dermatologii z Polski i Europy, a zagadnienia tematyczne omawiane w ramach inicjatywy były odpowiedzią na potrzeby edukacyjne młodych dermatologów. – mówiła Dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak. Wiceprzewodnicząca Sekcji „Forum Młodych" PTD.  – Chcemy, aby nasze zajęcia miały wymiar interaktywny i praktyczny – dodała Aleksandra Lesiak.

 

Uczestnicy Szkoły to ambitni, młodzi dermatolodzy, dla których wiedza pozyskana podczas spotkań stanowić ma element doskonalenia zawodowego. Ma także pozwolić im  w przyszłości osiągnąć status  Key Opinion Leadera.

Organizatorem Szkoły Mistrzów Dermatologii jest Sekcja „Forum Młodych” Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Projekt zrealizowano dzięki wsparciu firmy Novartis. Jego kolejna edycja jesienią.

Potrzebujesz więcej informacji?

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest "DERMOKLINIKA-CENTRUM MEDYCZNE" SPÓŁKA CYWILNA M.KIERSTAN, J.NARBUTT, A.LESIAK z siedzibą w Łodzi, przy Aleji T. Kościuszki 93, 90-436, e-mail: kontakt@dermoklinika.pl, nr tel. 42 230 96 57. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.

Zapisz się do naszego newslettera

Dane kontaktowe

Łódź, ul. Kościuszki 93
kom.: 692 065 698
tel.: 42 230 96 57
kontakt@dermoklinika.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 09.00-20.00

 

Obsługujemy płatności kartą